Register  Login  Active Topics  Maps  

Iversen’s Multiconfused Log (see p.1!)

  Tags: Multilingual
 Language Learning Forum : Language Learning Log Post Reply
3959 messages over 495 pages: << Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 43 ... 494 495 Next >>


Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5385 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 337 of 3959
19 February 2009 at 11:42pm | IP Logged 
Спасибо за поправки, которые я будю тщательно изучить. Я знаю, что мой русский язык - дефектный, но мне нужно приложить себя. Я был в поисках материалов для чтения о палеонтологию, когда я читал твoй вклад - требует времени и напряженной работы научитйться русскыю языку!

Студентский дом - дом для студентами, с телевизорами зал,, кафе, книжный магазин и другие социальные и практические меры. Я уже не студент, но там было много, пока я учился.

"продления память" = расширение памяти ?
(I wanted to say that I needed an extra 'memory stick' for my brain, but clearly didn't succeed in finding a Russian expression for this surrealistic idea)


Edited by Iversen on 20 February 2009 at 12:41am

1 person has voted this message usefulSII
Senior Member
Russian FederationRegistered users can see my Skype Name
Joined 4474 days ago

184 posts - 194 votes 
Speaks: Russian*
Studies: English

 
 Message 338 of 3959
20 February 2009 at 1:20am | IP Logged 
Iversen wrote:
Студентский дом - дом для студентами, с телевизорами зал,, кафе, книжный магазин и другие социальные и практические меры. Я уже не студент, но там было много, пока я учился.


I understood. In Russian more correct name for this is "Дом студентов" (in USSR were many "Дом офицеров", "Дом пионеров" etc, in modern Russia most of all were closed).

Iversen wrote:
"продления память" = расширение памяти ?
(I wanted to say that I needed an extra 'memory stick' for my brain, but clearly didn't succeed in finding a Russian expression for this surrealistic idea)


extra 'memory stick' = дополнительная память or расширенная память.
1 person has voted this message usefulRecht
Diglot
Senior Member
United States
Joined 4483 days ago

241 posts - 270 votes 
Speaks: English*, GermanB1

 
 Message 339 of 3959
20 February 2009 at 5:20am | IP Logged 
Jeder Morgen wann ich aufwachen, lese ich gerne diesen Thread. Iversen, du inspirierst
mich, und vielleicht werde ich Dänisch zu sprechen versuchen ( aber nicht noch)!

Ich glaube auch, dass euch sehr gutes englisch sprecht. Manchmal vergesse ich das die
woerter und saetze die ich lese nicht vom Muttersprachler geschrieben waren.
1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 340 of 3959
20 February 2009 at 6:05am | IP Logged 
Recht wrote:
KORREKTUR: Jeder Morgen wenn ich aufwache, lese ich gerne diesen Thread. Iversen, du inspirierst
mich, und vielleicht werde ich Dänisch zu sprechen versuchen ( aber noch nicht)!

Ich glaube auch, dass ihr sehr gutes Englisch sprecht. Manchmal vergesse ich, dass die Woerter und Saetze, die ich lese, nicht vom Muttersprachler geschrieben waren.


Recht, ich habe hier einige Fehler von dir verbessert. Vergleiche mit deinem Originalbeitrag! Viel Spaß beim Deutsch lernen und üben!

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 20 February 2009 at 6:51am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 341 of 3959
20 February 2009 at 6:23am | IP Logged 
OVER DE PALEONTOLOGIE GESPROKEN

NL: Iversen, ik ben nog behoorlijk over de paleontologie aan het nadenken. Ik moet eerlijk toegeven, dat ik meer door het spectaculaire van de dinosauriers gefascineerd was, dan dat ik veel van de wetenschap begrepen had, die de dinosauriers onderzoekt. Als ik nu in dat paleontologische boek lees, wat de studenten van dit vakgebied allemaal moeten leren, dan krijg ik toch een hele andere kijk op dit vakgebied. Het is eigenlijk de hele ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde, die men in de opeenvolgende fases goed moet begrijpen, want ik had eigenlijk meer de dinosauriers los uit de gehele samenhang benaderd. Dat zou me ook nooit zo opgevallen zijn, dat dat onwetenschappelijk is, als ik niet in jouw log had moeten vaststellen, dat jij over paleontotlogische gebeurtenissen schrijft, die ik nog niet begrijp. Dat betekent voor mij nu ook, dat ook verder zal lezen, wat na het uitsterven van dinosauriers gebeurd was, want dat paleontologische boek behandeld ook deze ontwikkeling (alleen heb ik daarvan de kopieen nog niet gemaakt).

Fasulye-Babylonia

PS: Als ik de paleontologie met de astronomie vergelijk dan krijg ik de indruk dat de astronomie veel meer "exact" en feitengebaseerd is, want alles is berekenbaar. In de paleontologie moeten er toevallig fossielen gevonden worden, waar deze ontbreken worden theorieen gevormd "hoe het geweest zou kunnen zijn". B.v. als men in de astronomie nog meer feitenkennis nodig heeft, dan worden er gewoon ruimtesondes in het heelal gestuurd. Maar als er op aarde over bepaalde tijdperken niet meer fossielen bewaard zijn, dan blijft het speculatief. Wat is jouw mening daarover?Edited by Fasulye on 20 February 2009 at 7:06am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 342 of 3959
20 February 2009 at 7:12am | IP Logged 
Iversen wrote:
DU: Ik ben blij dat je hebt o goede bibliotheek, waar je ook kunt gebruik maken voor vrij van een computer. Misschien is het niet mogelijk een boek te kunne vinden van paleontologie die 'up to date' is met de vroegste periodes met meercellige leven. Ik heb inderdat het meeste van dat wat ik weet over deze dingen geleerd uit tijdschriften of uit het internet, met inbegrip van de gevaarlijke site wiens naam begint met een "W".
EDIT: Maar nu heb ik tot mijn verrassing gezien dat je al een boek hebt gevonden - probeer eens om de boek iets van de Ediacaria en van Burgess vertelt!

DA: Vidste du/I at man kan få sit brugerinterface til Goggle på Elmer Fjottisk? Eller Klingon?
Did thou/you know that one can get one's user interface to Goggle on Elmer Fjott'ish (: Ewmew Fudd)? Or Klingon?
Did know that you can get a user interface to Goggle in Elmer Fjott'ish (: Ewmew Fudd)? Or in Klingon?

Det er imidlertid mindre vigtigt, hvad sprog man benytter til sit interface,
It is in-middle-time less important, what language one uses for one's interface,
It is however not very important which language you use for the interface,

- men desværre er udvalget af sprog til oversættelse ikke nær så stort,
- but that-worse is choiceThe of language(s) to translation not nearly so big,
- unfortunately the choice of languages for translation is not nearly as big,

og blandt dem der mangler er for eksempel Afrikansk, Islandsk og Latin.
and among them that lack are for example Afrikaans, Icelandic and Latin.
and among the missing ones you find for example Afrikaans, Icelandic and Latin.

Men det kommer vel engang.
But that comes well [I suppose] onetime.
But I suppose that will come later.

Jeg har jo lovet Fasulye at oversætte alt hvad jeg skriver på dansk her bogstaveligt,
I have [..] promised Fasulye to translate all what I write here on Danish lierally,
As you know I have promised Fasulye to translate everything that I write here in Danish (hyper)literally,

og så støder jeg naturligvis på ting der simpelthen ikke KAN oversættes direkte.
and then hit I naturally on things that simply not CAN translate-be directly.
and then I will of course run into things that simply cannot be translated directly.

Tag nu for eksempel det lille ord "jo" på dansk. Det er beslægtet med "ja",
Take now for example the little word "jo" on Danish". It is related with "yes",
Take for instance the small word "jo" in Danish". It is related to the word for 'yes' ("ja"),

men bruges inde i sætninger for at antyde at noget er en selvfølgelighed.
but used-Is inside in sentences for to suggest that something is an obviousness
but it is used inside sentences to suggest that something is obvious.

Men hvad hedder det på engelsk - bortset fra "y'know"?
But what "called-is" it on English - away-seen from "y'know"?
But what is the most direct translation, - apart from "y'know"?

Eller tag dansk "man", der bruges sammen med de refleksive stedord 'sin/sit' (ejefald) og "sig" (andre tilfælde).
Or take Danish "man", that used-is together with the reflexive pronouns 'sin/sit' (possesive) and "sig" (other cases)
Or take Danish "man", that is used in combination with the reflexive pronouns 'sin/sit' (possesive) and "sig" (other cases).

"Han slår sig" bliver til "he hits himself", fordi engelsk ikke længere HAR et upersonligt refleksivt stedord
"He hits (himself)", because English not longer HAS an unpersonal reflexive pronoun
"Han slår sig" becomes "He hits (himself)", because English simply hasn't got got an unpersonal reflexive pronoun anymore

(hvorimod russisk har "себя", der endda også bruges uændret i 1. og 2. person).
(whereagainst Russian has "себя", that even-then also used-is unchanged in 1. and 2. person).
(whereas Russian has got "себя", that even is used (unchanged) in the 1. and 2. persons).

På dansk betyder "Han slår sig" ikke at han slår sig selv bevidst,
On Danish means "Han slår sig" not that he hits [...] self consciently
In Danish "Han slår sig" does not that he hits himself consciently

- han støder blot ind i et eller andet, og så gør det ondt.
- he bumps just into in one or another(thing), and then it does evil.
- he bumps into something, and (then) it hurts.

Kun hvis han bevidst slår sig selv, hedder det "Han slår sig selv" - ligesom på engelsk.
Only if he consciently hits himself, called-is it "Hans slår sig selv" - straight-as on English.
Only if he deliberately hits himself you can have "han slår sig selv", as in English

"Man" (som stedord) er egentlig det samme ord som "mand" (som navneord),
"Man" is properly [fundamentally] the same word as "man" (as substantive (= male Hоmо sapiens)),
"Man" (as a pronoun) is in fact the same word as "man" (as a substantive),

men er på dansk et ubestemt personligt stedord, der end ikke angiver kønnet.
but is on Danish an indefinite personal pronoun that even-not indicates GenderThe.
but in Danish it is an indefinite personal pronoun which doesn't even refer to gender .

På engelsk bruges som bekendt det vildledende "you", og denne uskik breder sig desværre til dansk:
On English used-is as known det misleadning "you", and this badhabit spreads [itself] unfortunately to Danish,
In English you find the misleading "you", which unfortunately also has spread to Denmark,

hvor nogle engelsk-påvirkede personer nu systematisk siger "du" i stedet for "man".
where some English-influenced persons noew systematically say "du" (thou) instead of "man".
where some anglicized people now say "Du" instead of "man".

(Dame taler til Mand: "Når du får din første menstruation..") - sikke noget vås!
(Woman speaks to Man: "When you get your first menstruation...") - such some nonsense!
(Woman speaks to Man: "When you get your first menstruation...") - bull****!

Forresten, hvad hedder "at hedde" på engelsk?
For the rest (by the way): what [is-called] "to [be-is-called]" on English?
By the way: what is (the translation of) "at hedde" in English?

"At hedde" er aktivt på dansk, mens engelsk bruger en passiv vending "..at blive kaldt.. "
"To [be-is-called]" is active on Danish, while English uses a passive turning ""..to be called.."
"At hedde" is active in Danish, while English uses a passive construction "to be called .."

Den engelske konstruktion minder mig om russisk,
The English construction (re)minds me about Russian,
The English construction reminds me of Russian,

hvor man ikke 'har' noget: man siger "hos mig er ..."
where man not 'has' something: man says "with me is..."
where you don't 'have' something: you say "with me is...".

På dansk kan man dog også sige "jeg kaldes..", - men så hedder man det faktisk ikke.
In Danish can you however also say "jeg kaldes..", - but then is-called one factually NOT.
In Danish you can in fact say "jeg kaldes..", - but then it is emphatically NOT your real name.

Kort sagt: Alt det skøjter de fine og sprogrette oversættelser bare henover,
Short said: All that skate the fine and language-right [idiomatic] translations just along-over,
In short: The 'good' idiomatic translations just skate (?) right over all this,

hvilket betyder at den der skal lære sproget lades i stikken.
which means that (the-one) that shall learn languageThe let-is in stickThe (approx. "is left to his own devices")
leaving the poor language learner to figure things out himself (or herself, if you are a lady).

I hope that the added third version makes all this a little easier to understand. Sometimes Fasulye quotes me so fast that I can't even find time to correct the spelling errors, but in this case she can't be blamed for quoting an outdatted version - it took me a while to make this triple version.


Dit is qua didaktische qualiteit uitstekend in elkaar gezet, maar ik wil in mijn lesmateriaal geen "nonsense-opmerkingen" bewaren, daardoor vind ik dit niet geschikt voor mijn dossier "DANSK". Ik vind wel belangrijk dat het om serieuze onderwerpen gaat, want dat wil ik ook bij het gebruik van een leerboek Deens.


Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 20 February 2009 at 9:02am

1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5385 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 343 of 3959
20 February 2009 at 8:23am | IP Logged 
SII wrote:
"Дом студентов"....

extra 'memory stick' = дополнительная память or расширенная память.


Ну. Таким был мой думаю все равно очень близко к праву слово. Как трюк, я хотел бы купить ...

Fasulye: et is jammer dat u niet kunt gebruiken mijn beschrijving van een aantal verschillen tussen het Deens en Engels in iets, maar hopelijk zijn er anderen die je kunt genieten. Het is waar dat de sterrenkunde is een meer exacte wetenschap dan paleontologi - zelfs als men niet kunt voorspellen waar de volgende gamma ray burst zal komen. Inderdaad, je hebt ook exacte kennis in de paleontologie - de onderzoekers optellent moeizaam uitgestorven soorten tot vooruitgang na bepaalde gebeurtenissen en het is deze weg die we hebben een vermoeden dat Dinosaurier NIET uitgestorven als gevolg van een enkele meteoor - het was een relatief langdurig proces. Maar deze statistieken zijn saai, dus zie je ze zelden.

Recht: I don't make many error* in Danish and English, slightly more in French and German ... and you should stay far away from my Russian! It is always a good idea to check whether you are reading something by a native speaker, but even this isn't always a safe guide to the number of errors in their writings . and I'm not only speaking of spelling errors here.

EDIT: .. but you got me on this one, - I forgot the 's' in "errors"

Edited by Iversen on 23 July 2009 at 3:31pm

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 344 of 3959
20 February 2009 at 8:38am | IP Logged 
Iversen wrote:
SII wrote:
"Дом студентов"....

extra 'memory stick' = дополнительная память or расширенная память.


Ну. Таким был мой думаю все равно очень близко к праву слово. Как трюк, я хотел бы купить ...

Fasulya: et is jammer dat u niet kunt gebruiken mijn beschrijving van een aantal verschillen tussen het Deens en Engels in iets, maar hopelijk zijn er anderen die je kunt genieten. Het is waar dat de sterrenkunde is een meer exacte wetenschap dan paleontologi - zelfs als men niet kunt voorspellen waar de volgende gamma ray burst zal komen. Inderdaad, je hebt ook exacte kennis in de paleontologie - de onderzoekers optellent moeizaam uitgestorven soorten tot vooruitgang na bepaalde gebeurtenissen en het is deze weg die we hebben een vermoeden dat Dinosaurier NIET uitgestorven als gevolg van een enkele meteoor - het was een relatief langdurig proces. Maar deze statistieken zijn saai, dus zie je ze zelden.

Recht: I don't make many error in Danish and English, slightly more in French and German ... and you should stay far away from my Russian! It is always a good idea to check whether you are reading something by a native speaker, but even this isn't always a safe guide to the number of errors in their writings . and I'm not only speaking of spelling errors here.


NL: De oefeningen Deens, die je eerder gebruikte, zijn wel geschikt en die heb ik bewaaard. Het gaat om iets inhoudelijks, jouw hyperliteral translations zijn kwalitatief uitstekend! Ik vind dat uitstekend materiaal om ermee Deens te leren, maar ik hoef in mijn "lesmateriaal" geen nonsense-opmerkingen te hebben. Als ik een leerboek Deens gebruik, dan wil ik ook dat er serieuze onderwerpen in staan.

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 20 February 2009 at 8:50am1 person has voted this message usefulThis discussion contains 3959 messages over 495 pages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.9219 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2021 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.