Register  Login  Active Topics  Maps  

Iversen’s Multiconfused Log (see p.1!)

  Tags: Multilingual
 Language Learning Forum : Language Learning Log Post Reply
3959 messages over 495 pages: << Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 ... 494 495 Next >>
Jar-ptitsa
Triglot
Senior Member
Belgium
Joined 4580 days ago

980 posts - 1006 votes 
Speaks: French*, Dutch, German

 
 Message 257 of 3959
07 February 2009 at 9:04am | IP Logged 
Ja, dat moet leuk zijn. Mijn hobbys zijn muziek, sporten en tuinieren. De Astronomie trekt me niet zo aan hoewel ik de sterren erg mooi vind en beelden van de planeten enz. Jij en Iversen zijn behoorlijk intellectueel!!!!!!!

Edited by Jar-ptitsa on 07 February 2009 at 9:05am

1 person has voted this message usefulJar-ptitsa
Triglot
Senior Member
Belgium
Joined 4580 days ago

980 posts - 1006 votes 
Speaks: French*, Dutch, German

 
 Message 258 of 3959
08 February 2009 at 3:20pm | IP Logged 
was ist hier passiert???????? Ich habe früher ein Antwort von Fasulye gelesen, was jetzt verschwunden ist!!!!!

what is happened here???????? before I've read a reply from fasulye which is disappeared now!!!!!!!!!

A person has deleted it?
1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5385 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 259 of 3959
08 February 2009 at 11:53pm | IP Logged 
In principle you can't delete a post in the middle of a thread, and Fasulye most definitely is still among us, so maybe you are just looking for the post in a wrong place?

And now for a bit of Tagalog (I apologize to any resident Philippinos here):DA: Bortset fra det, så lovede jeg at publicere mit verbum-ark for Tagalog når jeg kom hjem, og det gør jeg så - selv om interessen for Tagalogske verber måske er behersket blandt mine ærede læsere. Men det er for princippernes skyld at disse verber interesserer mig. Sammenskrivningen er baseret på Lonely Planet's Filipino, "English-Tagalog and Tagalog English Dictionary" by Maria Odulio de Guzman samt "Conversational Tagalog" by Rufino Alejandro (bemærk de spanskklingende navne!). Disse er alle korte og populære fremstillinger af systemet, men jeg har endnu ikke haft tid til at skaffe en rigtig grammatik for filipino alias tagalog.

Det man især bemærker er at systemet er baseret på affixer, der sommetider er der og sommetider ikke er der, og sommetider sidder de foran eller midt inde i et andet præfix, eller de kan også sidde som postfixer. For at holde rede på alt det har jeg farvet hver type element med sin egen private farve, og i løbet af denne proces er jeg stødt på nogle ulogiske ting, for ikke at tale om huller i beskrivelserne.

Grundlæggende er der tale om et system baseret på aspekt snarere end tid, og betegnelser som 'perfect' etc. er derfor egentlig blot en rest fra en spansk-påvirket grammatisk tradition. Der er en infinit form (som kaldes infintiv, men ordet dækker ikke helt). SÅ er der en 'finit' form - ofte fortidig, en 'infinit' form - ofte, men ikke nødvendigvis nutidig, samt en 'hypotetisk' form, der ofte betegner fremtidige forhold. På tværs af dette går der en skelnen mellem aktive og passive former, der hver har deres typiske affikser, -um- ved de aktive, -in ved de passive. Hvor mag- og pa-grupperne hører hjemme, ved jeg endnu ikke. Jeg har tidligere citeret Lonely P's ekspempler med 'ang' og 'ng' som markører for fokus/ikke-fokus, så det vil jeg ikke gentage her, men fokus indgår i mekanikken her. Jeg har også bemærket mig at selv de formodet finitte verbalformer kan optræder som adjektivske bestemmelser med en 'forbinder' "na":

bahay na nasunog: house that was burned
bahay na nasusunog: house that is burning
bahay na masusunog: house that will be burned (maybe, - <-- min tilføjelse)

'Infinitiv' af 'at brænde' er "masunog". Man bemærker at der er et præfix 'ma' (grønt her), der sommetider hedder 'na', og så er der et reduplikations-element (rødt), der her er "su". Det er normalt dannet ud fra den første stavelse i roden af verbet. I -um ser man det sjove, at reduplikationselementet i alle former undtagen den hypotetiske kløves af præfikset. Skemaet har yderligere nogle blå forstavelser, der tilsyneladende går forud for roden i -in-verberne, hvis det er der, og derudover også i pa-verberne. I den sidste gruppe -in-verber er det ikke redublikationselementet, men den blå forstavelse der kløves af reduplikationselementet, der ellers formodes at markere verbalrodens start.

Det der er tilovers efter at jeg har malet resten blåt, rødt og grønt har jeg malet sort, - det plus det røde danner vistnok en slags verbalrod, men denne kan meget vel være afledt af f.eks. substantiver. Ordgrænserne er meget fleksible på tagalog.

Jeg vil yderligere tilføje at der afgjort ikke ser ud til at være enighed om den grammatiske beskrivelse af Tagalog. Tag for eksempel "ay", som i "Turista ako" versus "Ako ay turista". Guzman - der nok afspejler en traditional analyse - anser "ay" for en slags ubøjeligt verbum, der har en virkning på ordstillingen når det benyttes (man mindes at russisk ligeliedes kan undvære 'at være' i nutid). Alejandro taler om det som en 'ligatur' (ligesom 'na' ('ng')), mens Wikipedia slår syv kors for sig og blot siger at det er dims der forårsager omvendt ordstillin, - Tagalog har grundlæggende ordstillingen VSO, men med "ay" SVO. Heldigvis skal jeg ikke lære at tale det, men det er interessant at se en så eksotisk mekanik.

----------

While still in Manila I promised to publish my Tagalog verb sheet at my return. Maybe my readers are less than interested in the Tagalog verbal system, but it reflects some very interesting principles. The compilation is based on information in Lonely Planet's Filipino, English-Tagalog and Tagalog English Dictionary by Maria Odulio de Guzman and Conversational Tagalog by Rufino Alejandro (note the Spanish-sounding names!). These are all short popular accounts without scientific pretentions, but I have not yet had time to get a real grammar of Tagalog/Filipino grammar.

The remarkable thing is that the system is based on affixes, that sometimes are there and sometimes not, and sometimes they sit in the middle of another prefix or at the end of the whole thing. To get things sorted out properly I have coloured each type of element with its own colour, and during this process I have noted not only some lacunes, but also several inconsistencies which I have tried to correct.

Fundamentally the system is based on aspect rather than tense, but as a reflection of a Spanish-based grammatical description the tense names linger on: there is an infinitive (not exactly the same as our infitive), an 'unfinished' form (often about the past), a 'finished' form (often, but not necessarily about the present) and a 'hypothetical' form (often with futuric meaning). Across these aspects there is a differentiation of 'active' forms and 'passive' forms. The first are typically in the -mu-group, the second in the -in-group, and then I don't really know how to place the mag- and -pa-groups. I have earlier quoted Lonely P's examples with 'ang' and 'ng' as markers of focus, and I won't repeat that here. I have also noted that even the presumed finite verbal forms can be used adjectivally with a 'connective' "na" (example from Alejandro):

bahay na nasunog: house that was burned
bahay na nasusunog: house that is burning
bahay na masusunog: house that will be burned (maybe, - <-- my addition)

The infinitive is "masunog". Note that there is a prefix "ma" (green here), which sometimes is "na", and then there is also a reduplication-element (red), here "su", which normally is based upon the first syllable of the verbal root. In the -um-group you see a funny thing: the reduplicationelement is split by the insertion of the -um-infix . Apart from that there are some blue prefixes in the system, and in the last -in-group you can see that this prefix is split the reduplicationselement, which otherwise presumably marks the beginning of the verbal root.

The things that don't get green, red or blue in the table are coloured black, and in combination with the red element they are supposed to be the verbroots, - which may in their turn be based on for instance substantives. Tagalog is very flexible when it comes to word classes.

It is apparent that there isn't much agreement in the description of Tagalog. As an example take "ay", as in "Turista ako" or "Ako ay turista" (both means "I'm a tourist"). Guzman takes the traditional view that "ay" is some kind of verbal particle, with an effect on word order. Alejandre uses the word 'ligature' (also used about 'na' (-ng), that is used in the structure 'Substantive na Adjective'). Wikipedia rejects any talk of verbal character and speaks about a word order-changing thingy. Tagalog generally is based on the order VSO, but with 'ay' that changes to SVO. At least I don't have to learn to speak this language, but it is interesting to see something a bit exotic once in a while.


Edited by Iversen on 22 April 2012 at 9:19pm

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 260 of 3959
08 February 2009 at 11:57pm | IP Logged 
Jar-ptitsa wrote:
was ist hier passiert???????? Ich habe früher ein Antwort von Fasulye gelesen, was jetzt verschwunden ist!!!!!

what is happened here???????? before I've read a reply from fasulye which is disappeared now!!!!!!!!!

A person has deleted it?


Keine Aufregung, Jar-ptisa! Ich habe meinen eigenen Post selbst entfernt. War auch eigentlich an dich gerichtet. Die Freiheit habe ich, etwas wieder zu entfernen. (Ich hatte etwas über meine Hobbys geschrieben...)

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 09 February 2009 at 3:10am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 261 of 3959
09 February 2009 at 12:06am | IP Logged 
Iversen wrote:
In principle you can't delete a post in the middle of a thread, and Fasulye most definitely is still among us, so maybe you are just looking for the post in a wrong place?

DA: Bortset fra det, så lovede jeg at publicere mit verbum-ark for Tagalog når jeg kom hjem, og det gør jeg så - selv om interessen for Tagalogske verber måske er behersket blandt mine ærede læsere. Men det er for princippernes skyld at disse verber interesserer mig. Sammenskrivningen er baseret på Lonely Planet's Filipino, "English-Tagalog and Tagalog English Dictionary" by Maria Odulio de Guzman samt "Conversational Tagalog" by Rufino Alejandro (bemærk de spanskklingende navne!).

Apart from that, in Manila I promised to publish my Tagalog verb sheet at my return. Maybe my readers are less than interested in Tagalog verbas, but they reflect som interesting principles. The compilation is based on information in Lonely Planet's Filipino, English-Tagalog and Tagalog English Dictionary by Maria Odulio de Guzman and Conversational Tagalog by Rufino Alejandro (note the Spanish-sounding names!)

LINK (to a new window):
Tagalog verbs


So that's your travel language Wanderlust! This language is defintely not related to the languages I have learned. Interesting how you write your konjugation tables. Yes, indeed, Filipino people often have Spanish names!

It's a pity that I haven't yet learned Danish, so I will have to read and understand your English translation. But to be confronted with this language gives me inspiration for the future. My mother always said to me: "Du sollst dich nicht verzetteln." That means that you should not do too many different things at the same time. Therefore I stay focused on my own language learning project or projects.

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 09 February 2009 at 7:19am

1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5385 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 262 of 3959
09 February 2009 at 1:11pm | IP Logged 
LAT: In exordio fili isti scripsi intentionem meam esse semper in lingva scribere quae argumenta magis apta sit. Dicta res no secutus est quia nunc in animo habeo de singularitatibus nudibus scribere, id quod omnino romanis veteris non comprehensibile fuisset. "Big bang" singularitas est, sed hodie singularitates modo sub forma foraminium negrorum extanta sunt ... se non sub forma singularitatum nudium de nonnullibus physicii postulata. Cosmos de corporibus magnissimi ponderis sed minimi voluminis plenus est quae foramines nigri nominantur quia nulli rei, ne luci quidem permittentur ex orbe 'eventium' effugere (notio ponderis lucis romanibus incomprehensibilis fuisset!). Autem Hans Seyfert (cui genus nebulae stellarum nominabatur) secundum Scientificam Americanam proposuit posibile essere quod stellae pesantissimae cum distributione inaequa molis displodentes singularitates 'nudes' relinquerent, et anno domini 1979 Eardley ac Smarr calculationem proposuerunt quae possibilitatem creationis singularitatis nudis demonstrabat, et alii credunt singularitates per lapsum rapidum stellae oriri possunt. Tamen nondum talis singularis observabatur... sed Physicii observationem adhuc esperant. ENG (quote): "For example, when physicists applied general relativity to Earth's orbit around the sun, they would in effect have to make allowance for the possibility that a singularity somewhere in the universe could emit a random gravitational pulse and send our planet flying off into deep space." Istud mihi non placet!

ROM: Am găsit un site cu articole ştiinţifice în mai multe limbi: chineză, Germană, olandeză, spaniolă ... şi română:iată-l. Am citit un articol despre particule elementare, ca de pilda cuarci (quarks) care existeau la 6 variante: up, won, charm, strange, top şi bottom (sus, jos, farmec, ciudat, culme şi fund). Cu aceste particule se poate clădi tot fel de hadroni: barioni şi mezoni, dar nu leptoni ca de pilda electronul. Tot aceea este explicat la fel de o programa de televisune pentru copii, iar continutul ştiinţific da impresia de-a fi corectă (dar eu nu sunt expert de fizică nucleară - poftim nu-mi crezi). Şi se poate învăţa aici cel puţin câteva cuvinte, care nu sunt utilizate în literatura normală - numai la literature ştiinţifică-fantastică.

-----------

In the beginning of this thread I promised to write everything in the most relevant language, but sorry - I couldn't resist the temptation to write something about nuclear physics and cosmology in Latin.

The problem is that I have read an interesting article on the homepage of Scientific American about 'naked singularities', i.e. singularities in time-space that aren't surrounded by the usual event-horizon that you find around every black hole (it is the limit from within which not even light can escape). Black holes arise whenever a sufficiently heavy star collapses, but Seyfert and others have suggested that in some cases with an extremely inhomogeneous mass distribution a (probably shortlived) 'naked' singularity could arise, and it has also been suggested that a collapse with extreme speed could have this outcome. No such object has yet been found, but the physicists and cosmologists are eagerly waiting for one to be found - its behaviour might be quite unpredictable and fun. For instance a gravity jet from a naked singularity might hurl the Earth right out of its orbit. Or as suggsted by John Earman: "..green slime and lost socks might emerge from them. They are places of magic, where science fails". Frankly, I don't really like those perspectives.

Besides I have found a homepage with stuff about elementary particles in many languages, including Romanian - so I took that as a chance to write some Romanian. Among other things the 6 kinds of quarks are mentioned. The whole thing is explained in a very pedagogical manner that may suggest an intended audience consisting mainly of school children - but the scientific content seems sound enough, and you can learn some words that you wouldn't find in ordinary boring literature, though maybe in science-fiction.


Edited by Iversen on 10 February 2009 at 6:40am

1 person has voted this message useful

Fasulye
Heptaglot
Winner TAC 2012
Moderator
Germany
fasulyespolyglotblog
Joined 4529 days ago

5456 posts - 6005 votes 
1 sounds
Speaks: German*, DutchC1, EnglishB2, French, Italian, Spanish, Esperanto
Studies: Latin, Danish, Norwegian, Turkish
Personal Language Map

 
 Message 263 of 3959
09 February 2009 at 1:23pm | IP Logged 
A singularity theory is rather unknown to me, so I first need a translation of the Latin text to know where it is about. After having understood the scientific meaning I can try to understand - at least partly - the Latin original. Or has "singularity" to do with black holes? At the moment I cannot really place this theory.

So I just wait...for the translation.

Fasulye-Babylonia

Edited by Fasulye on 09 February 2009 at 1:24pm

1 person has voted this message useful

Iversen
Super Polyglot
Moderator
Denmark
berejst.dk
Joined 5385 days ago

9078 posts - 16472 votes 
Speaks: Danish*, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Esperanto, Romanian, Catalan
Studies: Afrikaans, Greek, Norwegian, Russian, Serbian, Icelandic, Latin, Irish, Lowland Scots, Indonesian, Polish, Croatian
Personal Language Map

 
 Message 264 of 3959
09 February 2009 at 1:57pm | IP Logged 
.

(sometimes the software of this forum transforms a minor correction into a whole copy of the post which can't be deleted, escpecially not if there is a later post in the thread - that's why I have left this ugly post)

Edited by Iversen on 09 February 2009 at 2:16pm1 person has voted this message usefulThis discussion contains 3959 messages over 495 pages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 0.6094 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2021 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.