Register  Login  Active Topics  Maps  

日本語+Suomi

 Language Learning Forum : Language Learning Log Post Reply
420 messages over 53 pages: << Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 ... 52 53 Next >>
cathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 161 of 420
11 January 2012 at 11:27am | IP Logged 
vietto=celebration
Kiinalaiset ovat alkaneet matkustaa uudenvuoden viettoon.
Chinese have begun to travel to celebrate the new year.

arvioida=estimate
lähi=near
Kiinan hallitus arvioi, että maassa tehdään lähiviikkoina yli kolme miljardia matkaa junilla, lentokoneilla, laivoilla ja busseilla.
The Chinese government estimated in the country in the next few weeks there will be more than three billion trips by train, plain, ship and bus.

vaellus=wandering
kansa=people (g-pl
tapahtua=occur
Kiinalaisten matkustaminen uudenvuoden viettoon on maailman suurin kansainvaellus, joka tapahtuu joka vuosi.
Chinese traveling for the new year celebration are world's biggest migration of people that occur every year.

käyttö=use
palvelu=service
Kiinassa on otettu käyttöön uusi internet-palvelu junalippujen ostamista varten.
In China they are adopting to the new internet service for buying train tickets.

Palvelu meni tukkoon, kun miljoonat ihmiset yrittivät ostaa lippuja yhtä aikaa.
The service went down, when a billion people tried to buy tickets the first time.

sotkea->wotkee=messed up
Myös huono sää sotkee kiinalaisten matkasuunnitelmia.
Also bad weather bedeviled Chinese travel plans.

mukaan=according to
Kiinalaisen kalenterin mukaan uusi vuosi alkaa tämän kuun 23. päivä.
According to the Chinese calender, the new year starts this month on the 23'rd.

tärkein=chief
Kiinalainen uusivuosi on kiinalaisten vuoden tärkein juhla.
Chinese new years is for Chinese the year's most important holiday.
1 person has voted this message usefulSerpent
Octoglot
Senior Member
Russian Federation
serpent-849.livejour
Joined 6469 days ago

9753 posts - 15779 votes 
4 sounds
Speaks: Russian*, English, FinnishC1, Latin, German, Italian, Spanish, Portuguese
Studies: Danish, Romanian, Polish, Belarusian, Ukrainian, Croatian, Slovenian, Catalan, Czech, Galician, Dutch, Swedish

 
 Message 162 of 420
11 January 2012 at 8:07pm | IP Logged 
cathrynm wrote:
käyttö=use
palvelu=service
Kiinassa on otettu käyttöön uusi internet-palvelu junalippujen ostamista varten.
In China they are adopting to the new internet service for buying train tickets.

Palvelu meni tukkoon, kun miljoonat ihmiset yrittivät ostaa lippuja yhtä aikaa.
The service went down, when a billion people tried to buy tickets the first time.
a new service (...) has been adopted.


(...) when millions/billions of people were trying to buy tickets at the same time.

Your log is my main source of news, lol.

btw now that I think of it - have you tried Iversen-style hyperliteral translations? you might find them useful:)))
you could list fixed expressions like yhtä aikaa along with the vocabulary you learn.

Edited by Serpent on 11 January 2012 at 8:14pm

2 persons have voted this message usefulcathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 163 of 420
13 January 2012 at 10:39am | IP Logged 
vakava=serious
surma=killing
Helsingissä on tapahtunut vakava perhesurma tiistaina.
In Helsinki on Tuesday a serious family murder has occurred.

epäillä=wonder
tappaa=kill
Poliisi epäilee, että perheen isä on tappanut vaimonsa ja kaksi (2) lastaan Laajasalossa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Laajasalo
Police wonder, if the families' father has killed the wife and two children in Laajasalo.


tulipalo=fire
Poliisi meni paikalle, koska perheen kodissa oli tulipalo.
Police went to the scene because the family's home was burning.

Poliisi löysi asunnosta kolme ihmistä, jotka oli tapettu.
Police discovered 3 people from the residence, who were killed.

tapahtuma=happening
Poliisi otti perheen isän kiinni tapahtumapaikalta.
Police took the family's father to the closed off scene of the crime.

Mies on sanonut poliisille, että hän on tappanut perheensä.
The man has said to police that he has murdered the family.

Miestä epäillään kolmesta murhasta.
The man is suspected of three murders.

tapaus=murder (ptv
Suomessa on ollut vuoden aikana kuusi (6) tapausta, joissa isä tai äiti on tappanut perheensä.
In Finland there have been in a year's time 6 murders in which a father or mother has killed a family.

lasten=baby
erikois-=special
syy=reason (pl)
erilainen=various (p. pl)
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne Kauppi sanoo, että perhesurmien syyt ovat erilaisia.
Child psychiatry specialist doctor Anne Kauppi says that the reasons for family killing are various.

Perheellä voi olla esimerkiksi raha- tai terveysongelmia.
In a family the reason can be, for example, money or family chaos.

tärkeä=important
mieli=mind
Kaupin mielestä on tärkeää, että lapsiperheille annetaan apua ajoissa, esimerkiksi rahaa tai lastenhoitoapua.
Kauppi feels it is important that families with children get help in time, for example with money or child care.Edited by cathrynm on 13 January 2012 at 10:40am

1 person has voted this message usefulcathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 164 of 420
14 January 2012 at 2:43am | IP Logged 
luotto=credit
luokitus=rating
muuttua=change
Monien euromaiden luottoluokitus voi muuttua.
Many European country's credit rating may change.

uutistoimisto=news agencies
laskea=lower
Uutistoimistot ovat kertoneet, että Standard & Poor's ehkä laskee joidenkin euromaiden luottoluokitusta.
News agences have said that Standard and Poor's may lower some of the European Coutry's credit ratings.


Standard & Poor's on yhdysvaltalainen luottoluokittaja.
Standard & Poors is America's credit rater.

vaikuttaa=impact
laina=loan
korko=interest
Luottoluokitus vaikuttaa lainan korkoihin.
A credit rating impacts loan's interest rates.

Jos maan luottoluokitus laskee, sen täytyy maksaa lainoistaan suurempaa korkoa.
If a country's credit rating declines, they must pay large interst on loans.

Uutistoimistojen mukaan Standard & Poor's ehkä laskee esimerkiksi Ranskan luottoluokitusta.
According to the news agencies Standard and Poors may lower, for example, France's credit rating.

uskoa=to believe
Asiantuntijat uskovat, että esimerkiksi Saksan ja Suomen luottoluokitus ei laske.
Experts believe that, for example, the German and Finnish credit rating will not lower.

1 person has voted this message usefulcathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 165 of 420
14 January 2012 at 2:48am | IP Logged 
Hmm, I haven't really tried hyperliteral. I feel like these selkouutiset news articles actually translate pretty directly.   Maybe with more complex sentences this would be useful.

I should try hyperliteral translation of Japanese. With the longer sentences, it would come out truly bizarre.
1 person has voted this message usefulSerpent
Octoglot
Senior Member
Russian Federation
serpent-849.livejour
Joined 6469 days ago

9753 posts - 15779 votes 
4 sounds
Speaks: Russian*, English, FinnishC1, Latin, German, Italian, Spanish, Portuguese
Studies: Danish, Romanian, Polish, Belarusian, Ukrainian, Croatian, Slovenian, Catalan, Czech, Galician, Dutch, Swedish

 
 Message 166 of 420
14 January 2012 at 3:16am | IP Logged 
otti kiinni is another fixed expression.
ummm tbh i wouldn't say most of these are direct translations. i'm always wondering whether it's because you're making sure this sounds good in English or there's also some confusion sometimes.
now that i think of it, an important benefit of hyperliteral vs literary translations is that you get used to understanding the meaning without needing to express it as a proper sentence in your L1. the next step will be understanding without any sort of translations :-)
2 persons have voted this message usefulcathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 167 of 420
14 January 2012 at 5:10am | IP Logged 
Oh yeah, thanks. This is on www.sanakirja.org/search.php?id=51541&l2=3

ottaa kiinni=catch/aprehend

I'm sure there's massive confusion on my part, due to the fact that I'm still beginner level in this language. I assume a hyper-literal would use some kind of notation or something.
1 person has voted this message usefulcathrynm
Senior Member
United States
junglevision.co
Joined 5997 days ago

910 posts - 1232 votes 
Speaks: English*
Studies: Japanese, Finnish

 
 Message 168 of 420
14 January 2012 at 7:24am | IP Logged 
väitellä=debate
Presidenttiehdokkaat ovat väitelleet rasismista.
The presidential candidates have argued about racism.

tavata=meet (p pl)
vaali=election
tenti=test?
Ehdokkaat tapasivat TV1:n vaalitentissä torstai-iltana.
Candidates met on TV1's election debate Thursday evening.

lukio=high school
esittää=state
Vaalitentti oli Järvenpään lukiossa, ja myös nuoret lukiolaiset esittivät kysymyksiä presidenttiehdokkaille.
The debate was at Järvenpää's high school, and also young highschool students submitted questions to the candidates.

puhuttiin=puhuttiin (pss past)
Vaalitentissä puhuttiin rasismista paljon.
In the election debates it was said that there was much racism.

vasemmisto=left
liitto=union
mieli->mielta (ptv) (mind, spirit, point)
perus=foundation
RKP:n presidenttiehdokas Eva Biaudet ja vasemmistoliiton presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki olivat sitä mieltä, että perussuomalaisten täytyy sanoa eduskunnassa selvästi, että he eivät hyväksy rasismia.
RKP Presidential candidate Eva Biaudet and Leftist Union presidential candidate Paavo Arhinmaki were of the mind that the Foundation Finns must say in Parliament clearly that they don't like racism.

arvostella=judge
Myös SDP:n presidenttiehdokas Paavo Lipponen arvosteli perussuomalaisia.
Also SDP's persidential candidate Paavo Lipponen criticized Foundation Finns.

puolustaa=defend
Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini puolusti puoluettaan.
Foundation Finn's presidential candidate Timo Soini defended the party.

minkäänlainen=whatsoever, of any kind
sortaminen=oppression
viha=hate
Soini sanoi myös, että hän ei hyväksy minkäänlaista sortamista tai vihaa.
Soini said also that he does not like oppression of any kind or hate.


1 person has voted this message usefulThis discussion contains 420 messages over 53 pages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  Next >>


Post ReplyPost New Topic Printable version Printable version

You cannot post new topics in this forum - You cannot reply to topics in this forum - You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum - You cannot create polls in this forum - You cannot vote in polls in this forum


This page was generated in 4.5000 seconds.


DHTML Menu By Milonic JavaScript
Copyright 2024 FX Micheloud - All rights reserved
No part of this website may be copied by any means without my written authorization.